Colexio A Mercé - CAMBADOS

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Colexio Salesianos - A Mercé

COMUNICADO DA DIRECCIÓN - INICIO CURSO 2018-19

E-mail Imprimir PDF

 

Á ATENCIÓN DAS FAMILIAS DO NOSO ALUMNADO
Cambados, 3 de setembro de 2018

Benqueridas familias: 

Reciban un cordial saúdo no inicio deste curso 2018-2019. Póñémonos en comunicación con vostedes
para informalos dalgúns detalles e datas a ter en conta.
 

O comezo do curso terá lugar o vindeiro luns, 17 de setembro; os actos programados
para este día son os seguintes:

09:30h- Chegada ao Colexio
                  1
0:00h- Acto inaugural do Curso no Salón de Actos*.

11:00h- Encontro cos compañeiros e cos titores para saudarse, recibir o horario de cada curso
e presentar as liñas de actuación desta nova etapa.
12:05h- Recreo
12:35h- Inicio clases
14:15h- COMEDOR
17:10h- Saída
*Todas as familias están invitadas a participar no Acto Inaugural do Curso.

 

Ø  IMPORTANTE:

-O servizo de transporte funcionará desde o luns, 17 de setembro.

-O servizo de comedor funcionará a partir do luns, 17 de setembro.

A partir do martes, día 18 de setembro, o horario establecido é o seguinte:

Horas/días

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:30h-9:35h

B. Días

B.Días

B.Días

B.Días

B.Días      

9:35h-10:25h

1ª clase

1ª clase

1ª clase

1ª clase

1ª clase

10:25h- 11:15h

2ª clase

2ª clase

2ª clase

2ª clase

2ª clase

11:15h-12:05h

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

12:05h-12:35h

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

12:35h-13:25h

4ª clase

4ª clase

4ª clase

4ª clase

4ª clase

13:25h-14:15h

5ª clase

5ª clase

5ª clase

5ª clase

5ª clase

14:15h-15:30h

COMEDOR/

RECREO

COMEDOR/

RECREO

COMEDOR/

RECREO

COMEDOR/

RECREO

COMEDOR **

15:30h-16:20h

TITORÍA

6ª clase

6ª clase

6ª clase

 

16:20h-17:10h

7ª clase*

7ª clase

7ª clase

7ª clase

 

*Os luns, a 7ª hora, terán lugar as actividades deportivas, culturais e reunións de grupos formativos ADS e Catecumenado.

**Os venres tamén haberá servizo de comedor; ese día os alumnos sairán do Colexio ás 14:45h
nos autobuses ou coches particulares.

 Lembrámoslles, tamén, que a partir do 14 de setembro se publicarán as listaxes definitivas dos beneficiarios
do Fondo Solidario de Libros na páxina web e na porta do Colexio. O 17 de setembro procederase ao reparto de libros do Fondo Solidario no Centro.
 Reciban un agarimoso saúdo, especialmente para os alumnos/as que veñen por vez primeira ao noso Colexio.

Desexando un feliz curso para todos/as,                                                           
Atentamente,
Dna. Mª Asunción Rodríguez Tesouro
Directora do Colexio

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE LIBROS DE TEXTO

E-mail Imprimir PDF

LISTAXES DEFINITIVAS DE LIBROS DE TEXTO

** CONSULTAS: No taboleiro do Centro
  
                             Na páxina Web ( No adxunto desta mesma páxina)

** ENTREGA DOS LIBROS: 17 a 28 de setembro

 

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2018-19

E-mail Imprimir PDFLIBROS DE TEXTO DE 1º ESO PARA O CURSO 2018-19

ISBN

TÍTULO

AÑO

EDITORIAL

978-84-683-2062-5

Lengua y Literatura 1º ESO

2015

Edebé

978-84-683-2052-6

Matemáticas 1º ESO 

2015

Edebé

978-84-8349-419-6

Lingua e Literatura 1º ESO

2015

Rodeira

978-84-8349-467-7

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO

2015

Rodeira

978-84-8349-407-3

Xeografía e Historia  1º ESO

2015

Rodeira

978-84-683-2433-3

Religión Católica 1º ESO      ZAIN

2015

Edebé

978-84-683-2159-2

A plus 1 Livre de l´élève            A1

2015

Edebé/Difusión

978-84-683-2160-8

A plus 1 Cahier

2015

Edebé/Difusión

978-0-19-485205-0

Spectrum 1    Student's Book

2015

Oxford 

978-0-19-485213-5

Spectrum 1    Workbook

2015

Oxford 

978-0-19-424710-8

The big story (libro de lectura)

2014

Oxford

   
 
LIBROS DE TEXTO DE 2º ESO PARA O CURSO 2018-19                   

ISBN

TÍTULO

AÑO

EDITORIAL

978-84-683-1743-4

Lengua y Literatura 2

2016

Edebé

978-84-8349-420-2

Lingua e Literatura  2      Galega

2016

Rodeira

978-84-683-1647-5

Matemáticas 2

2016

Edebé

978-84-683-1719-9

Física y Química 2

2016

Edebé

978-84-8349-403-5

Relixión Católica 2     ZAIN

2016

Rodeira

978-84-8349-500-1

Xeografía e Historia  2     

2016

Rodeira

978-84-236-9831-8

Tecnología I                   Poy.Ampere

2011

Edebé

978-84-236-6380-4

Música I

2011

Edebé

978-84-683-2159-2

A Plus 1 Livre de l´élève     A1

2015

Edebé/Difusión

978-84-683-2160-8

A Plus Cahier

2015

Edebé/Difusión

978-0-19-485221-0

Spectrum 2    Student's Book

2015

Oxford 

978-0-19-485229-6

Spectrum 2    Workbook

2015

Oxford 

978-9963-51-502-8

All about Scotland (libro de lectura)

2016

Burlington

 
LIBROS DE TEXTO DE 3º ESO PARA O CURSO 2018-19                     

  

ISBN

TÍTULO

AÑO

EDITORIAL

978-84-683-2063-2

Lengua y Literatura 3  

2015

Edebé

978-84-8349-420-2

Lingua e Literatura  3  

2015

Rodeira

978-84-683-2053-3

Matemáticas académicas 3

2015

Edebé

978-84-683-2054-0

Matemáticas aplicadas 3              

2015

Edebé

978-84-683-2112-7

Física y Química 3 

2015

Edebé

978-84-8349-410-3

Bioloxía e Xeoloxía

2015

Rodeira

978-84-8349-411-0

Ciencias Sociais 3       
Xeografía e   Historia    

2015

Rodeira

978-84-8349-427-1

Relixión Católica 3          ZAIN         

2015

Rodeira

978-84-2366-097-1

Tecnologías II               

2016

Edebé

978-84-2366-110-7

Música II

2011

Edebé

978-84-683-2109-7

Cultura Clásica ESO

2015

Edebé

978-0-19-484905-0

Spectrum 3    Student's Book

2015

Oxford 

978-0-19-485237-1

Spectrum 3    Workbook

2015

Oxford 

978-84-683-1806-6

A Plus 2 Livre de l´élève        A2.1

2016

Edebé/Difusión

978-84-683-1807-3

A Plus Cahier

2016

Edebé/Difusión

978-9963-488-81-0

A Sherlock Holmes Collection (libro de lectura)

2012

Burlington

978-84-683-2491-3

El comando Gorki  (libro de lectura)

2016

Edebé

LIBROS DE TEXTO DE 4º ESO PARA O CURSO 2018-19

ISBN

TÍTULO

AÑO

EDITORIAL

978-84-236-9960-5

Lengua y Literatura 4 

2016

Edebé

978-84-8349-499-8

Lingua e Literatura  4  

2016

Rodeira

978-84-8349-501-8

Ciencias Sociais 4 Xeografía e Historia       

2016

Rodeira

978-84-683-1720-5

Física y Química 4 

2016

Edebé

978-84-8349-404-2

Relixión Católica 4  ZAIN

2016

Rodeira

978-84-683-1650-5

Matemáticas académicas 4

2016

Edebé

978-84-683-1856-1

Matemáticas aplicadas 4

2016

Edebé

978-84-683-2109-7

Cultura Clásica ESO

2015

Edebé

978-0-19-485253-1

Spectrum 4    Student's Book

2016

Oxford 

978-0-19-485261-6

Spectrum 4    Workbook

2016

Oxford

978-84-698-1133-7

Tecnología de la Información y comunicación

2016

Anaya

978-84-8349-502-5

Bioloxía e Xeoloxía 4   -opción B-

2016

Rodeira

978-84-683-0548-6

Tecnología 4                

2012

Edebé

978-84-698-1153-5

Ciencias aplicadas a la actividad profesional

2016

Anaya

978-9963-46-778-4

*More Strange Tales  (libro de lectura)

2003

Burlington

978-84-670-3344-1

*D. Juan Tenorio  (libro de lectura)

 

Espasa Austral

 

 

ENRIQUE CASTRO, UN HOMBRE BUENO

E-mail Imprimir PDF

A juzgar por todos los comentarios vertidos estos últimos días en los medios de comunicación,
Enrique Castro (Quini), 
fue además de un gran deportista, sobretodo un hombre bueno.
Navegando en internet encontramos lo siguiente: Quni nació en la capital asturiana
y vivió en una casa propiedad de su abuela hasta los cinco años, momento
en que la familia
se trasladó a vivir a Avilés, merced a la concesión de una vivienda en el poblado de Llaranes, c
onstruido para los trabajadores de Ensidesa, en la que trabajaba su padre.
Allí transcurrió s
u infancia y adolescencia.
Estudió en el Colegio de los Padres Salesianos de Llaranes, donde comenzó su carrera futbolística.
Jugó en el equipo del colegio, el Grupo Deportivo Bosco.
Así recuerda sus inicios:
“Mi andadura por el fútbol, aunque parezca un tópico, comenzó prácticamente desde que nací.
Pero puedo decir que comencé a jugar en “un equipo” cuando formé parte de los infantiles
del Colegio de los Salesianos. Mi primer campo de fútbol fue “La Carbonilla”, que como su nombre indica, era de carbón fino esparcido por encima del duro terreno”.

En edad juvenil pasó a engrosar las filas del Bosco Ensidesa.  Así recuerda dicha fase de su carrera:
“Con el Bosco jugábamos en uno de los campos que recibía el nombre de “La Toba”; ya teníamos césped  y a mí me parecía un magnífico estadio; su principal inconveniente era que en invierno se embarraba”.


 

 

PLATAFORMA EDUCAMOS

A dirección do colexio comprácese en invitalos a participar na plataforma educativa do Centro.

 

Acceso á plataforma Educamos.

 

Educamos é unha plataforma de xestión integral e de comunicación entre o colexio, o profesorado, o alumnado e as familias a través de internet.
Non substitúe á comunicación en persoa, pero si axiliza e facilita moitas cuestións. Grazas a esta plataforma, o centro pode optimizar todos
os procesos de xestión, comunicación e ensino-aprendizaxe.

A través dela comunicaranse a diario as incidencias dos alumnos, tarefas, exames, noticias, cualificacións, reunións, entrevistas, circulares etc.
Pouco a pouco irán desaparecendo as comunicacións en papel, reducíndose ao mínimo, como medida de aforro e contribución
á sustentabilidade do medioambiente.

 

Velaquí teñen a ligazón para acceder á plataforma e un breve titorial sobre o funcionamento da mesma.
Nos vindeiros días facilitarémoslles as claves de acceso.

 

Vídeo explicativo da plataforma