Colexio A Mercé - CAMBADOS

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Actualidade Colexial OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO 2018-2019

OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO 2018-2019

E-mail Imprimir PDF

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES PARA O CURSO 2018-2019


Quen suscribe, Mª ASUNCIÓN  RODRÍGUEZ, TESOURO
como Directora  do Colexio “Salesianos- A Mercé, de CASTRELO-Cambados

C E R T I F I C A

Que, seguindo a normativa vixente, as prazas vacantes para o curso 2018-2019
son as seguintes:
1º Educación Secundaria Obrigatoria  ..................  60 
2º       “               “                   “                 ..............  29
3º       “               “                   “                ………..   22 
4º       “               “                   “                ………..   22

Vº  Bº  A Directora                                                                     O Secretario
Mª Asunción Rodríguez Tesouro                                            Hermenegildo González S.

CASTRELO-Cambados, 28 de febreiro de 2018


Normativa

DECRETO 254/2012. do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos
que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e
de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes
sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2° ciclo de educación infantil, de educación primaria, de
educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDEdo 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento
para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2° ciclo de
educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.