Colexio A Mercé - CAMBADOS

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Actualidade Colexial ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

E-mail Imprimir PDF

                A TÓDOLOS PAIS, NAIS E TITORES LEGAIS DO ALUMNADO DO COLEXIO

               ASUNTO: Convocatoria de Elección de Representantes das famlias do alumnado no
Consello Escola
r
.

Pola presente comunícase que, de acordo co establecido no Calendario electoral, os pais,
nais ou titores legais elexirán dous representantes no Consello Escolar do Colexio, o día 27 de
novembro
, MARTES, dende as 9:00h ás 10:00h; dende as 14:00h ás 16:30h; dende as
17:00h ás 20:30h no RECIBIDOR DO CENTRO, seguindo este procedemento:

1.- Constitución da Mesa electoral ás 9:00 h.

2.- Votación

3.- Escrutinio dos votos

Recórdase que:

             Teñen dereito a votar o pai e a nai ou, no seu caso, o titor/a legal que conste no
              censo electoral.

                          Teñen que identificarse coa presentación do DNI ou documento oficial
                             acreditativo (carné de conducir ou pasaporte).
                      ·          Preséntanse como candidatas:

Dna. RITA RODRIUEZ MIRANDA

Dna. Mª LUISA MUÑIZ MARTíNEZ

                        Na papeleta da votación débese sinalar cun X UN nome.

Castrelo-Cambados, a 26 de novembro de 2018
                                          A DIRECTORA

Asdo. Dna. Mª Asunción Rodríguez Tesouro