COMUNICADO DA DIRECCIÓN PARA O CURSO 2018-19

Imprimir

Á ATENCIÓN DAS FAMILIAS DO NOSO ALUMNADO

Benqueridas familias,

logo de ofrecerlles o meu cordial saúdo, paso a informalas sobre as condicións
económicas que rexirán este Centro o vindeiro Curso 2018-2019
:

1º. ENSINANZA: este Centro ten Concerto Económico pleno coa Xunta de Galicia, polo
que o ensino é gratuito para as familias,

2º. COMEDOR ESCOLAR: o custo do servizo de comedor para todo o curso é de
86€/mes
. Pagaranse  9 mensualidades. Os alumnos e alumnas que utilicen o servizo de
comedor esporadicamente aboa
n 5€/ día. Os mes están elaborados por Alimentación
Galega Sana, S.L.

3º.Actividades complementarias: 40€. Este importe cobrarase nun único recibo no
mes de novembro
.

4º. Seguro Escolar:

-lºESO e 2ºESO: 15€/anuais.

-3ºESO e 4ºESO: 5€/ anuais. Seguro Escolar Obrigatorio.

Estes Seguros cobraranse no mes de outubro.

5º, Servizos de información e comunicación ás familias (Plataforma
Educamos)
. Este servizo cobrarase ao inicio de cada trimestre tal e como se
indica:

 

Setembro

Xaneiro

Abril

12€/ familia

12€/ familia

12€/ familia

6º. ANPA (Asociación de Pais e Nais de Alumnos): a cuota anual por familia é de 20€ por
familia. A ANPA cobrará este rec
ibo no mes de decembro.

Agás en casos excepcionais, os COBROS realizaranse a través de recibo bancario
domiciliado
a mediados de cada
mes (exceptuando o recibo do mes de setembro que se
pasará a final de mes),

Poñéndome á súa enteira disposición, reciban un atento e afectuoso saúdo,

Mª Asunción Rodríguez Tesouro
D
irectora do Centro      

      25 de xuño de 2018